Защото домът е нашата крепост!

Нуждата от регулация на отношенията в Етажната собственост и животът в модерните сгради и комплекси е стимулът, който ме кара да развивам и запълвам нуждата от практика и знания в тази област.

Започнах през 2011 г. като първите стъпки бяха в сътрудничество с фирма за  поддръжка на общите части на сградите, или така известния „професионален домоуправител“.

Днес години по – късно имам солидна практика и основа, които  съдействат и помагат за намиране на разрешение на постоянно възникващите проблеми в тази среда.

Обогатих  опита си в сферата на събирането на задължения от некоректни платци – собственици.

Прокарах практическата линия за извеждане на  собственик от притежаваното от него жилище, заради неудобствата, които създаваха на останалите неговите зловредни действия.

Постигнахме пълна регулация на комплекси, които изначално бяха без абсолютна никаква визия за  управлението си и стъпка по стъпка постигнахме синхром във взаимодействието между собственици, инвеститор и фирма за поддръжка на етажната собственост.

Всички тези успехи имат за цел да създадат един по – добър, по – качествен начин на живот, по – добра среда.