Възлагане на фирма – професионален домоуправител да събира вземанията на отделните собственици

Неоснователно е възражението на ответника, че няма задължения към ищеца, защото нямало валидно сключен договор между тях, както и за липса на активна процесуална легитимация от страна на ищцовото дружество […]