Отделяне на етаж в търговски център по отношение на управление и дължима поддръжка на общите части

При техническа възможност за обособяване на етаж от търговски център или жилищна сграда, същият /етаж/ може да се обособи като отделна част в сградата по отношение на поддръжката и администрацията. […]