Управление на жилищен комплекс от „затворен тип“ в случай на липса на нотариално заверени договори за управление – ОС на всички собственици в комплекса е незаконно и решенията му са нищожни

При формиране на органите за управление на  комплекс от „затворен“ тип следва да се изходи от ясната дефиниция на закона, че комплекс от затворен тип включва сгради в режим на […]

Управление на жилищни комплекси от „затворен тип“ – законно ли е ОС на всички собственици в комплекса?

Пиша това кратко  изложение във връзка с една доста често допускана грешка по отношение на управлението на жилищните комплекси от „затворен тип”. В най –честия случай управлението се извършва чрез […]