Фирмата – професионален домоуправител – титуляр на вземането на длъжниците към ЕС?

Съществува ли възможност в която дружеството, което е сключило договор за управление и поддръжка на общите части на Етажната собственост да предяви като титуляр на иска вземането за разноски на собственик, ползвател, обитател към ЕС.
Според мен няма пречка. В гореописаната хипотеза ЕС е сключила договор с фирмата, която упражнява дейността „фасилити мениджмънт” да събира и получава дължимите от собствениците/ползватели/обитатели към ЕС суми, както и да извършва разплащане с тези средства за покриване на възникналите разходи и консумативи. В тази ситуация фирмата приемайки плащания, издава фактура или друг разходен документ на задължените лица. Независимо, че дружеството е отчетно на ЕС и съгласно договор за възлагане получава суми в нейна полза, това не променя неговата позиция /на дружеството/ на титуляр и кредитор на длъжниците. Още повече, че всяко едно плащане се отразява в счетоводството на фирмата.
Предвид на което компанията – професионален домоуправител може да предяви вземане спрямо длъжниците по смисъла на договора, сключен с ЕС и да бъде поставена като титуляр, при което иска да изхожда от нея, а сумите да бъдат събрани в полза на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *