СНИРАНЕТО НА ЕДИН БЛОК ОТНЕМА ОТ ТРИ ДО ПЕТ МЕСЕЦА

 

Над 1,1 млн. са домакинствата, живеещи в панелни блокове с минимум 36 самостоятелни обекта. Санирането на един блок ще отнема от три до пет месеца, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при представяне на мерките на Националната програма за енергийна ефективност. „Не се предвиждат специални законови текстове, които да регламентират Националната програма за енергийна ефективност. Не е нужен отделен текст в закона, имаме си Конституция, добави министър Павлова. Националната програма за саниране тръгва този месец, но вече е предмет на дебати и причина за притеснения у собствениците на жилища. В много от сградите, които отговарят на условията, вече бяха проведени общи събрания. Масово хората изказват тревога, че програмата ги задължава финансово и се боят, че може да изгубят жилищата си. Другите притеснения са, че влизайки в т. нар. сдружения за участие в Националната програма за саниране, собствениците ще поемат и други задължения. Например, че ако някой не плаща редовно за осветление, стълбище, асансьор или парно, комуналните фирми може да задължат останалите членове на сдружението да обезпечат дълга със своето имущество.

Министър Павлова съобщи, че над 1,1 млн. са домакинствата, живеещи в панелни блокове с минимум 36 самостоятелни обекта. Данъкът и такса смет за жилищата, обновени по Националната програма за енергийна ефективност, ще поскъпнат средно с 2 до 5 лева, обясни министърът. Експеримент с данъчния софтуер е показал, че например за апартамент от 80 квадратни метра в идеалния център на София и Благоевград, с направени възможно най-луксозни подобрения по програмата, данъкът ще поскъпне средно с 1.61 лв. на годишна база. Такса смет ще скочи с 1 – 1.20 лева, обясни министър Павлова. Тя подчерта, че след санирането, собствениците трябва да подадат допълнителни декларации в службите за местни данъци и такси, за да обявят направените подобрения. На тази база ще бъде променена и данъчната оценка на имотите. Министърът предупреди, че ще трябва да се намери място за складиране на материалите за ремонтите. Освен за данъците, гражданите питат и как да процедират с антените на мобилните оператори, онтирани по покривите, за които собствениците на жилища получават наем. „Ако се прави ремонт на покрива, антените ще се преместват за сметка на мобилните оператори, същото се отнася за рекламните пана“, отговори министър Павлова. Когато ще се санират сгради с ведомствени жилища, страна по договорите ще е и съответното министерство принципал на фирмата собственик на имотите, какъвто е случаят с блоковете на ВМЗ – Сопот.

Какво представлява самата Програма? Националната програма за енергийна ефективност предвижда държавата да инвестира безвъзмездно 1 млрд. лв. в обновяване на частни жилищни сгради. На 28 януари с постановление на Министерския съвет бяха одобрени методическите указания по Програмата. Следващата стъпка е всички общини у нас да обявят дати, от които ще приемат заявления за саниране. Документите ще се подават в общините, които ще ги оценяват, одобряват, ще предоставят финансирането, ще организират търговете за избор на изпълнители на енергийното обследване и работата по санирането. Общините ще водят публичен регистър на сдруженията на собствениците и ще издават разрешения за строеж. Също общините ще упражняват инвеститорски контрол и ще следят за изпълнението на дейностите, които ще се контролират и от представители, излъчени от собствениците на жилища. Програмата ще действа в продължение на две години в цялата страна. Средствата за саниране на сградите ще бъдат отпуснати от Българската банка за развитие (ББР), която планира да ги вземе с държавна гаранция под формата на кредити от международни финансови институции. Гаранцията в размер на 1 млрд. лева, е заложена в бюджета за 2015 г. ББР ще сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и областния управител. За безвъзмездно саниране може да кандидатстват сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение. При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) по Закона за държавните помощи. Ако те са извън обхвата на схемата за минимална помощ, ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването.

Условието е за средствата да кандидатстват цели блокове, а не отделни входове от тях. За целта, първо трябва да се свикат общи събрания за учредяване на сдружение на собствениците. Общото събрание е юридическо лице, за чието създаване е необходимо съгласието на собствениците на минимум 67 на сто от идеалните части в сградата. Но за саниране на сградата е нужно съгласието на абсолютно всички собственици. Сдруженията ще се регистрират в съответната община и в регистъра БУЛСТАТ. Сдружението ще е едно за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. То може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените дейности по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването на дейностите. По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“. Безвъзмездните средства ще покриват конструктивно и енергийно обследване на блоковете. Разходите за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност са с лимит до 200 млн. лв., който при свободен ресурс може да се увеличава. Сред финансираните мерки за енергийна ефективност са смяна на дограмата – прозорци, врати, витрини, топлоизолация на външните стени и покривите, подмяна на системите за ВиК, вентилация и отопление, но само в общите части, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата. Допустимо за финансиране е инсталирането на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда, както и газифициране на сградите, включително монтиране на газов котел и присъединяване към градската газоразпределителна мрежа. Друга допустима мярка е преминаването от вертикална към хоризонтална отоплителна система, която позволява да се мине на индивидуално отчитане към топлофикационните дружества. За целта ще се изисква 100 процента съгласие на собствениците на жилища, които ще плащат за преустройството в отделните жилища, а държавата – за дейностите в общите части. Средства ще се отпускат и за повишаване на енергийната ефективност на съществуващите асансьори. Вече поставена нова дограма ще се запази, а ако има частична топлоизолация – ще бъде вграждана в новата.

Според приетите от Министерския съвет методически указания, сдружението не поражда други права и задължения за членовете му, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. „Собствениците не участват с никакви свои средства в едно такова сдружение – то се регистрира само за целите на програмата, а финансирането е безвъзмездно. И ако се появи изискване за участие с парични вноски, бъдете сигурни, че хората ще се откажат“, коментира Иван Великов, собственик на фирмата за професионално менажиране на етажната собственост „Домоуправа“. Според управителката на „БГ Домоуправител“ Лиляна Чолакова обаче, става дума за средствата, събирани всеки месец във фонд „Ремонт и обновяване“. Това са пари за ремонт на покрива, отпушване на канализацията на входа, за боядисване. Чолакова е категорична, че собствениците не дължат други имуществени вноски, освен ако някое от жилищата не е продадено или дадено под наем на фирма за офис, на адвокатска кантора, или за магазин. В тези случаи за него се дължи заплащане по програмата за саниране. Пловдивският адвокат Евгени Атанасов, който консултира по програмата за саниране, е на мнение, че в устава на сдружението на собствениците може да се предвиди те да правят имуществени вноски, с които например да се плаща на техническо лице, което да контролира ремонтните дейности, за юридически консултации или да се покриват друг вид разходи. „Размерът на тези вноски се определя от общото събрание“. Парите от фонд  „Ремонт и обновяване“ също са собственост на сдружението, но те са целеви и с тях не могат да се покриват други разходи, посочи юристът. Според него опасност някой да остане без жилището си няма, освен ако собственикът не реши да участва в сдружението не с финансови средства, а с непарична вноска и апортира апартамента си в капитала на сдружението. В тези случаи жилището се превръща в собственост на сдружението и при задължения към фирма или комунална компания, то може да послужи като обезпечение.

Друга трудност в програмата за саниране е самото създаване на организация за сдружаване на собствениците – за това се искат определени компетенции. Сложността идва от това, че собствениците на жилища в цялата сграда трябва да учредят едно сдружение. А има блокове с по 8-10 входа със стотици апартаменти. С цялата бюрокрация по свикването на общото събрание, учредяването на сдружението, подаването на документи, регистрацията се занимава само домоуправителят. Проблемно е и хората на 100 процента да осигурят достъп до жилищата си, допълни Иван Великов. „Това е втори-трети опит тази програма да се реализира, дано този път да тръгнат нещата, все още обаче не мога да кажа има ли подводни камъни“, посочи Петър Конов.

Бизнесът също има своите опасения. „Тази програма е съвсем различна от санирането, което досега сме извършвали на детски градини и училища. Как ще работим в жилища, в които живеят хора, особено ако се наложи да се сменят щрангове“, недоумява Йорданка Маркова, председател на пловдивското представителство на Камарата на строителните предприемачи. Тепърва има много неща за разясняване и предстои среща на Строителната камара в България с регионалния министър Павлова по тези въпроси, допълни Маркова.

Източник : интернет 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *