Противозаконно ли е заключването на външната врата на входовете?

Все по – често  чувството за сигурност надделява  и  ЕС   гласува  решение  не само за заключване на входната врата на входовете на жилищни блокове и кооперации, но и за изграждането на  дистанционен достъп за  отключване.

Това поставя  въпросът законосъобразно ли е това решение и  нарушава ли правото на достъп на собствениците на самостоятелни обекти в сградата и на живущите.

Гражданите имат право на достъп  до собствения им имот и това право им се гарантира и изхожда както от конституционно дадените им права, така и от националното законодателство. Правото на достъп   означава възможността  собственикът безпрепятствено  да достигне  до  недвижимия си имот, за да  употреби в цялост  и неограничено правото си на собственост.

В тази плоскост трябва да обследваме и дали заключената входна  врата  представлява принудителна рестрикция на правото на достъп до имота.

В тази ситуация следва да поставим само собствениците на имоти,  но не и посетители, гости и живущи без титул на собственост.  Ограничението на  достъпа до имота би следвало  да бъде  противозаконна проява само и единствено, когато ЕС  предприеме действия  за монтиране на система за заключване на входната врата и не предостави ключ, чип,  магнитна карта или друго устройство, с което да се задейства механизма за отключване. Или ограничаване на достъпа до недвижимия имот в сградата на ЕС има всеки път, когато  съществува целенасочено действие/бездействие  към  член на ЕС с цел възпрепятсване на упражняване на  правото му на собственост, което инкорпорира и правото на достъп.

Съвсем различно е обаче, когато  лицето има възможност да задейства системата и съответно да достигне безпрепятствено до имота си. Още повече, когато входната врата на жилищната сграда е обща за всички собственици на самостоятелни обекти и достъпа до тях неминуемо е свързан с преминаването й.  Заключването на вратата е действие по осигуряване на сигурността на недвижимите имоти в сградата, до запазването на тяхната цялост, до защита на  правото на собственост, както на  имотите, така и на вещите в тях. В тази връзка никой не може да си присвои повече права или полза от останалите съсобственици на общата вещ. Егоистичната проява на един от собствениците, например собственик на офис в сградата накърнява правата на останалите и  повишава несигурността от евентуално посегателство върху недвижимостта.

Собствениците на недвижими имотив сградата на ЕС  не са длъжни да търпят по-големи ограничения  от  допустимите,за  реализация  правото на  един от тях върху частта му от  общите части или личната му собственост   , като държат постоянно отключена входна врата за стълбището, водещо не само  до него,но и до жилището им.  В тази връзка в исковете на „засегнатите” лица, последните   не искат  осъждането на членовете на ЕС  да им   предоставят   ключ от входната врата,  а  по – скоро    да не я заключват.

Или накратко обобщено заключването на  входната врата на жилищната кооперация не накърнява правото на достъп, респективно правото на собственост  на  лицата, собственици на самостоятелни обекти, нито  оказва влияние върху ползите и плодовете от ползването на имота им. В този смисъл, заключването на вратата не е противоправно действие.

2 thoughts on “Противозаконно ли е заключването на външната врата на входовете?

  1. Здравейте!
    В комплекса, където живея се изгради домофонна система с чипове. Има и портиер на централния вход.
    Понеже моят вход е вътрешен, няма достъп до таблото/изнесено е на централния вход/, и ако идват посетители, трябва да звъня на портиера/ ако си е на местото, да отвори/, или аз да слизам и отварям вратата. Закупих жилището след като е било прието решение на общо събрание за изграждане на тази система, за което не бях уведомена, а самата система се изгради след като вече се бях нанесла и си закупих чип за да мога да влизам!
    Нямам сключен Договор за управление с фирмата, която управлява сградата, пропуск от тяхна страна! За да стигна до централния вход и отворя главната врата, слизам от 4-и етаж, минавам през градината, не е особено приятно зимата и когато вали! Реално, достъпа за посетители е ограничен и ако не знам, че някой идва и няма телефон, не може да влезе. моето питане е-не е ли това ограничаване достъпа до жилището ми и мога ли да претендирам съдебно за преустройство на домофонната система или несъобразно управление или нещо подобно?

  2. Налице е решение, което подлежи на изпълнение, независимо, че е взето преди да сте закупили жилището си. В тази хипотеза се касае за целесъобразност на решението на ОСЕС, а не за неговата незаконосъобразност. Друг е въпросът, че може да бъде неефективно. Ограничаване на достъпа би бил налице, ако фактически Вие не сте в състояние да достигнете до жилището си, било защото не Ви е предоставен ключ или имате реална преграда, която не Ви позволява да преминете през комплекса и да стигнете до жилището си. Ако има контролиран достъп, което е нормално в една такава система, следва да се съобразите с решението на ОСЕС, или ако има предпоставки същото да е нищожно, да искате от РС да го обяви за невалидно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *