Правилно ли е да поискаме да ни освободят от заплащане на такса “сградна инсталация” съгласно Европейската директива?

По повод на дискутираната  европейска директива, която регламентира, че не следва да плащаш за услуга, която не желаеш да ползваш заявленията за отказа да се плаща  такса „сградна инсталация” имам малко по – особено мнение от общата нагласа.

Новата директива има в предвид  колективните договори, които се сключват с потребителите и принудата им да  ползват тази услуга, въпреки тяхното изрично несъгласие. По тази линия съм съгласен, че  трябва да бъде дадено право на всеки потребител на услуга в колективен договор при негово нежелание да се възползва от тази услуга, да може да прекрати участието си  в договора самостоятелно без да е необходима остатъчната намеса на другите  потребители. Така както са сключени договорите с Топлофикация, при изрично изявление на  потребителя дружеството може да прекрати топлопренасянето и доставката на топлинна енергия към имота.

Както и в индивидуалните договори, когато  доставчикът  те кара да заплатиш услуга, която не ползваш, можеш да заявиш нежеланието си да заплащаш за нея.

Така ли стои обаче въпросът със сградната инсталация и какво представлява сама по себе си тази такса. Сградната инсталация представлява  обща част за сградата в режим на етажна собственост. Както е ясно съсобствеността върху общите части в сградата е принудителна съсобственост. Тя възниква с възникването на етажната собственост.  Не е възможно с декларация, решение на ОС ЕС или друг да  се откажеш от ползване на  общите части, както и да бъдеш освободен от разноските за поддръжката и управлението им. От друга страна функционалността на  сградната инсталация е такава, че тя не може да бъде изолирана за отделни самостоятелни обекти без това да повлияе върху  доставката на топлинна енергия на другите самостоятелни обекти, които желаят да ползват тази услуга.Именно нейната функционална цялост, непрекъснатост, както и невъзможността да се обособят отделни части от инсталацията за отделни обекти правят невъзможно да се вземе решение или да бъдат извършени действия с които отделни лица да се откажат да заплащат разноските за поддръжката и управлението на тази част, която по своята същност е обща част. И е правилно становището на Топлофикация, че сградната инсталация е обща част. Именно тази правна и техническа особеност на сградната инсталация е  акцента, който поставя Топлофикация, когато реагира остро  върху подетата кампания. Още повече, че самата инсталация продължава да отдава отчасти  топлинна енергия, която се потребява.

Твърде плитки и недообмислени са доводите, че не следва да плащаш за нещо, което не ползваш, което по – скоро навява на популистки намеци, отколкото на юридически  обосновани изводи.

Както не е възможно да поискаш да не плащаш за поддръжката на тавана и за частта от стълбищните части или асансьора, само защото не ги ползваш  /освен в изрично уредените случаи/ така   и не е възможно да поискаш да не плащаш такса сградна инсталация.

Като резюме : европейската директива регламентира прекъсването на предоставянето на услугата, която е доставка на топлинна енергия, но не може да прекъсне поддръжката на  инсталацията в сградата, която е обща част за сградата и чиято функционална особеност не позволява нейното изолиране за отделни обекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *