Остъкляването на балкони и частичното саниране остава в миналото

[ratingwidget_toprated type=“pages“ created_in=“all_time“ direction=“ltr“ max_items=“10″ min_votes=“1″ order=“DESC“ order_by=“avgrate“]

Остъкляването на балкони и частичното саниране на жилищни сгради ще бъде категорично забранено. Това решиха депутатите вчера, като приеха на първо четене промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Въвеждат се срокове и строг контрол на ремонтите, както и солидни глоби за домоуправители, които не спазят закона.

Една от най-важните промени е, че занапред категорично се забранява да се променя фасадата на жилищни сгради. Вече няма да е възможно частичното или самостоятелното саниране, което досега беше масова практика. Аргументите са, че то засяга дейности по фасадата, която е обща част. Отделният собственик няма право да взима самостоятелно решение, а трябва да има съгласие на общото събрание на цялата етажна собственост. Това на практика блокира желанието на всеки, който реши сам да си постави външна топлоизолация, в случай че съседите му не искат цялостно саниране на блока.

Промени има и при правилата за саниране. Досега в разпоредбите нямаше механизъм, с който собствениците или общината да накарат собственик, който не е съгласен с общото саниране, да допусне в имота си експертите, които преценяват какви дейности трябва да се направят, или строителите. Занапред след решение на общото събрание кметът на общината или района ще може да задължи собственика да осигури необходимия достъп. Заповедта се издава до един месец след подадено искане от домоуправителя заедно с констативен протокол за несъгласието на съседа, съставен от домоуправителя и двама собственици. Заповедта може да се обжалва пред административен съд.

Промяната в закона е направена, за да се отстранят евентуални пречки пред широко рекламираната национална програма за безплатно саниране, коментираха експерти. Новите текстове обаче ограничават значително правата на всеки собственик на апартамент в жилищна сграда.

Според инициаторите на промените – екипа на регионалния министър Лиляна Павлова, през последните 5-6 години е натрупан опит, който е доказал, че разпоредбите на Закона за етажната собственост трябва да се прецизират, а контролът да се затегне. Така в новите текстове вече е записано, че ако има нужда от неотложен ремонт, а общото събрание не може да се организира и да събере пари, домоуправителят трябва да уведоми кмета на съответния район или община. Кметът е длъжен да издаде заповед, с която задължава собствениците да изпълнят ремонта. Това трябва да стане в 2-месечен срок, а етажната собственост трябва да се справи със спешния ремонт до 3 месеца. За неизпълнението на тези разпоредби са предвидени сериозни глоби. За домоуправителя те са от 500 до 1000 лв., а за кмета на общината или района – от 300 до 700 лв.

И в момента в закона е предвидено да се събира фонд за ремонти при неотложни нужди. Ако обаче в него няма средства, домоуправителят е длъжен да организира общо събрание, на което да се вземе решение всеки собственик да даде своя дял. В закона обаче не е записано как ще се определя този дял.

С поправките в закона собствениците вече могат да възложат управлението на етажната собственост на фирма за срок от 2 години, без да се налага да имат и свой домоуправител. За фирмите обаче също има глоби, когато не изпълнят указанията на собствениците – от 1000 до 2000 лв.

Всяка нова сграда се приема за „нововъзникнала етажна собственост“, която задължително трябва да избере управителен съвет и домоуправител в 6-месечен срок от въвеждането в експлоатация. Промените ще позволят и да се регистрират сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване – т.е. отделни блок секции или входове. Това също би трябвало да улесни решенията за саниране.

копирано от : Akcent 

One thought on “Остъкляването на балкони и частичното саниране остава в миналото

  1. Забраната ще важи само за бъдещи дейности и няма да засегне балкони, които вече са остъклени. С измененията депутатите забраниха и частичното саниране. Ако собственик на жилище реши да го изолира, трябва да убеди съседите в целия блок да извършват същото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *