Към кой момент и как се прилагат правните последици при отмяна на решение на ОС на ЕС и дали това рефлектира върху вече платени суми, или дължими суми?

Към кой момент и как се прилагат правните последици при отмяна на решение на ОС на ЕС и дали това рефлектира върху вече платени суми, или дължими суми?
Съгласно чл. 6 (1) т. 8 ЗУЕС : собствениците са длъжни да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост, а съгласно чл. 6 (1) т. 10 ЗУЕС : собствениците са длъжни да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата.
На първо място позовавайки се на съответните законови разпоредби, че задължението на ответника да заплаща разходи за управление и поддържане на общите части на сградата на етажната собственост произтича от закона, а не от решенията на проведеното Общо Събрание, Етажната собственост е взима решение за определяне на сумите относно разходите по управление и поддържане на общите части на сградата на етажната собственост . Дори и да е отменено това решение на ЕС по – късно по съдебен ред това не освобождава ответника от законово въведеното му задължение да плаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата.
На второ място отмяната на решението не действа по отношение само на ответника, а спрямо всички етажни собственици, при което междувременно събраните суми биха се оказали недължими, но не в абсолютен смисъл, а само на основание на отмененото от съда като незаконосъобразно решение. Сумите за управлението и поддържането на общите части така или иначе ще следва да бъдат събрани, независимо от това на база на какво разпределение и в изпълнение на кое решение т.е. дори и в един последващ момент да се окаже, че събрани от етажните собственици суми са недължими поради отмяна на решението за събирането им, то ще има възможност да се извърши прихващане с действителните им задължения. В тази връзка за Етажната собственост възниква единственото задължение да определи размера на бюджета. В този аспект не е необходимо да бъде констатирана в решение правната норма на чл. 51 ЗУЕС, защото тя е императивна норма
На трето място , отмяната на решението на ОС на ЕС няма обратна сила, тъй като не се касае за абсолютна недействителност на акта, а само и единствено за относителна (висяща) недействителност, при която правните последици на акта не отпадат с обратна сила, а само от момента на постановяване и влизане на съдебното решение в сила. В заключение отмяната действа занапред от влизане в сила на съдебното решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *