Кражба на събраните от касиера на ЕС пари освобождава ли го от отговорността да възстанови парите към ЕС

Беше ми зададен въпрос дали кражбата от трети лица на парите на касиера, съхранявани в апартамента му го освобождава от задължението да възстанови сумата.
Ето дословно отговора ми :

Да, кражбата наистина може да Ви освободи от имуществена отговорност, но при няколко съществени условия, а именно :

При наличието на кражба, отчетниците не носят отговорност, когато кражбата бъде доказана. Доказването изисква своевременно заявяване пред компетентните държавни органи /полиция и прокуратура/ на извършената кражба. Заявяването не е достатъчно условие за отпадане отговорността на отчетника.
За да се приложи това основание за освобождаване от материална отговорност, целесъобразно е да се отчете и поведението на лицето-отчетник. То трябва да е положило изискваните грижи за опазване, да не е подтиквало да се извърши кражбата и пр. което означава, че все пак сте положили достатъчно грижи и усилия парите да се опазят : не са били на видно място, били са съхранявани в каса и т.н., на вратата е имало монтирана солидна ключалка.
Необходимо е да се установи и зависимост между извършената кражба и настъпилите щети. Установяването на кражбата все още не е достатъчно основание за освобождаване на отчетника от отговорност. Трябва да се докаже, че липсата е в резултат на извършената кражба, а не на действия на отчетника. С други думи да се изключи вината на отчетника. Дали има вина – следва да се преценява на основата на конкретните действия на отчетника. Ако отчетникът не е положил дължимите грижи – незаключена врата, изгубени ключове и пр., то не са положени дължимите грижи.

Ако в последствие бъде доказана кражбата и се признаят части, от размера на отнетото следва да бъдат възстановени сумите на отчетника. Което означава, че на първо място трябва да бъде доказано, че именно там е съхранявана сумата, размера на съхраняваната сума и при какви условия. Вие трябва подробно да опишете и да индивидуализирате сумата пред полицията и разследващите, за да бъде вписана в списъка на липсващите и отнети вещи. Не просто – липсват 10 000 лева, а именно 4000 лева : събрани суми от входа за поддръжка. За да може и в обвинителния акт да бъде конкретизирана тази сума. Освен това Вие може в наказателното дело да се конституирате като пострадало лице, да предявите иск срещу крадеца и т.н.
Но може да се търси и солидарна отговорност на недоказаната част от липсата – в резултат на кражба – солидарна между отчетника и лицето, извършило кражбата. Това се определя от обстоятелството, че не е възможно да се разграничат резултатите от техните действия. Или ако не успеете да докажете по – горните обстоятелства, а именно че липсата на цялата сума се дължи само и единствено на кражбата на това лице, а и че в действителност сумата към момента на кражбата е била наистина 4000 лева. Защото е възможно и да препишете част от липсващата сума на крадеца хипотетично, а всъщност Вие да сте я оползотворили по един или друг начин или да сте я присвоили. Предупреждавам Ви за всички негативи на които трябва да обърнете внимание и които трябва да докажете. А доказателството във Вашия случай ще бъде предимно със свидетелски показания или някакви отчетнически документи, които имате.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *