Какво да правим при неотложност на ремонта в сградата?

А така! И как се процедира, когато имаме неотложност на ремонта на общите части, да кажем покрива тече, всички нехаят за това, а онзи отдолу слага легените и кофите и се чуди на коя планета се намира и какво да предприеме. Тогава чл. 49 ЗУЕС казва, че първото нещо е по решение на управителя, тази велика фигура на управление, да се отпуснат средства от едни парички, които се набират във фонд “РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”. Ако там обаче няма парички, както често се случва управителят на ЕС свиква общо събрание за да се вземе решение за извършване на ремонта и за събиране на средства, както и начина по който се разпределят тези разноски между собствениците в ЕС. Дотук добре и това е ако всички са рахатлии и искат да си направят ремонта.
Ами ако не искат, какво да правим!!! Ами закона казва, управителят или заинтересованите лица, разбирай пострадалите, трябва да уведомят кмета на общината или района за щетите от течовете или другите аварии. Кметът на общината извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта. Заповедта се съобщава на управителя и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост. Когато заповедта на кмета не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс. Това е много хубаво в един супер идеален вариант. Какво се случва обаче ако кмета нехае, получите отказ или комисията се забави да дойде на място или не издаде констативен протокол за щетите. Ха де! Или въпреки всичко кмета откаже да издаде заповед за ремонта. Всичко това е напълно възможно. Какво е решението тогава? За съжаление, единствената възможност е сами да си помогнете и да си направите ремонта. Има едно задължително условие обаче : УВЕДОМЕТЕ ОСТАНАЛИТЕ СОБСТВЕНИЦИ!!! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ТЕ ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО УВЕДОМЕНИ И ПОКАНЕНИ ДА УЧАСТВАТ В РАЗНОСКИТЕ!! Какъв е реда ЗУЕС не указва, според мен достатъчна е и покана, залепена на видно място. Ако искате по – голяма сигурност уведомете всеки поотделно или изпратете покана до Управителя на ЕС. Това е МНОГО ВАЖНО, защото ще ви се наложи да водите дело след това за разноските, които сте платили срещу ЕС. Тук си мисля обаче дали срещу ЕС или срещу всички собственици, конституирани като ответници. Е, смятам, че няма грижа да се заведе дело и срещу ЕС. И така, извършвате ремонта със свои пари, пазите си всички фактури, касови бележки, разписки. Ако чакате ЕС да се събуди, ще плувнете във вода или ще се окажете без покрив на главата. Следващата стъпка след ремонта е да поканете отново тези хубавци, вашите съжители в ЕС да си платят. Поискайте като заинтересовано лице свикване на ОС с точка : възстановяване на платените от вас пари за ремонта. Ако събранието се свика и се реши да ви се възстановят парите по ред, начин и размер, взет на събранието – добре. Имате си едно добро основание да си потърсите парите, или по скоро въз основа на решението на ОС на ЕС да се снабди същата с изпълнителни листове срещу собствениците които трябва да платят. Ако решението на ОС не е във ваша полза или не ви предоставят екземпляр от решението или не се инициира офанзива по чл. 410 ГПК, отивате на бойното поле в съда. Препоръката ми е дело срещу ЕС:)))

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *