Дворното място – обща част за сградите и при коя хипотеза и предпоставки

В нередки случаи дворното място в което е да построена сграда с няколко входа, или отделни сгради всеки вход или всяка сграда е отделна етажна собственост, е ябълката на раздора. Проблемът е по какъв начин да се организира и разпредели ползването на имота.
Дали обаче дворното място във всички случаи е обща част за етажните собствености. За да бъде дадена ясна дефиниция на този въпрос, следва да поясня, че дворното място придобива статут на обща част при две условия :
1. Всички собственици на самостоятелни обекти в ЕС са собственици на идеални части от дворното място и
2. Собствениците на идеални части от дворното място са взели решение с което са му дали статут на общи части;
Изводът е, че дворното място придобива статут на обща част само при изричната воля на етажните собственици, и то не на отделната етажна собственост, а на всички.  Това е първата стъпка към уреждане на режим на управление на дворното място.
След като същото има установен и легитимиран статут на обща част за етажните собствености, същите трябва да вземат решение с което да установят режим на ползване, движение, паркиране, престой и всички действия свързани с управление и поддръжка на дворното място. Сама по себе си отделната етажна собственост не е кегитимирана да вземе самостоятелно решение, тъй като дворното място е обща част за всички етажни собствености. ЗУЕС е категоричен, че такива решения са прерогатив на обединено общо събрание на всички етажни собствености. На това събрание могат да се вземат решения, касаещи всички аспекти на управление и поддръжка на имота, включително и да бъде „поделена” площта с оглед на ползването й от отделните етажни собствености или собственици. Това право на ползване е особено и е свързано само и единствено с приетия режим на преминаване, престой и паркиране. Трансформацията от обикновена съсобственост към общи части позволява и да се отдават площи от дворното място за ползване срещу наем, обезщетение илибезвъзмездно. Както и да се договарят суми за поддръжката на имота. Естествено с промяната на статута на дворното място не се трансформира правото на собственост на собствениците, а се променя само предназначението му. Това разбира се, изключва възможността да бъдат извършвани разпоредителни сделки с имота, а само действия на имота обикновено управление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *