Арбитражно споразумение в решение на ОСЕС

 

Валидно ли е арбитражното споразумение в решение на Общо събрание на Етажната собственост. Предполагам, че тази тема ще предизвика множество спорове и опорни точки ЗА и ПРОТИВ. Поради тази причина не обвързвам никой с така изразеното от мен становище. 

Решенията на Етажната собственост се ползват с обвързваща сила спрямо всички собственици като цяло, както присъствали, така и неприсъствали съгласно разпоредбите на ЗУЕС. Чрез вземането на решението се създава обвързваща връзка между Етажната собственост и отделните собственици. По този начин се е формирала общата им воля, а именно направеният избор за  подведомствеността на възникналите спорове, особено тези, които касаят задължението за заплащане на разноските за управление и поддръжка на общите части на сградата. Така взетото  решение е задължително и обвързва всички собственици, както  присъстващи, така  и неприсъстващи на ОС на ЕС.

В етажната собственост се формират два типа отношения. На първо място това е самата етажна собственост, която представлява съвкупност от права на отделните собственици върху общите части на сградата, както и от ясно изразената съвместна воля на собствениците. Най – близко като отношение до етажната собственост  е многостранния договор.  На второ място отношенията между етажната собственост и отделния собственик, за който възниква и  задължението да изпълнява решенията на ОС, както и тези за заплащане   на дължимите суми. Именно в корелацията на тези два кръга взаимоотношения се формира задължението на отделния етажен собственик към ЕС, както и обвързващата сила на решенията на ОСЕС.

В тази връзка арбитражното споразумение в решение на ОСЕС представлява  волята на собствениците да определят подсъдността на споровете, включително тези, които касаят действията по събиране на  дълговете  на отделния собственик. Именно така изразена, тази воля е обвързваща за всички членове на ЕС.В тази връзка несъстоятелен  е всеки довод, че арбитражното споразумение не  обвързва собственик, тъй като същото не е сключено лично с него. Не е необходимо  арбитражната клауза да бъде сключена с всеки отделен собственик. Решението на ОСЕС  изразява общата и обвързваща воля на собствениците, следователно всеки етажен собственик се явява страна по арбитражното споразумение. Този аргумент е изведен и от характера на  протоколното решение на ОСЕС като особена многостранна сделка, която обвързва всички собственици на самостоятелни обекти в сградата на етажната собственост.

Освен изложените аргументи  всеки един собственик   има    възможност съгласно чл. 40 ЗУЕС да поиска отмяната на  решенията на ОСЕС, с които не е съгласен  или счита, че противоречат на нормите на закона и/или нарушават нейните права в качеството му  на етажен собственик. Ако същият  не се е възползвал и не е инициирал производство по отмяна на решенията на ОСЕС, по този начин те са произвели своите правни последици  съгласно чл. 6, ал. 1, т. 8, с което същият ясно е заявил, че се съгласява с избора на ЕС за подведомственост на споровете пред избран арбитражен съд. И никой не може да черпи права на един по – късен етап от своята небрежност заради пропуска да реализира правата си в срока на чл. 40 ЗУЕС. Поради тази причина е налице едно валидно и обвързващо арбитражно споразумение, което ВКС трябва да приеме като такова във всички искове за отмяна на арбитражно решение по смисъла на чл. 47 ЗМТА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *