Защото домът е нашата крепост!

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

Консултация относно въпроси и теми, свързани с Етажната собственост и комплексите от затворен тип

Изграждане на план и стратегия за  управление на Комплексите от „затворен тип“, бизнес  сгради, бизнес паркове и комплекси, както и пълно документално и юридическо обслужване.

Консултиране и юридическо обслужване на  компании, заети в сферата на „фасилити мениджмънт“

Консултация и ефективни действия за събиране на дългове на собственици в Етажната собственост.

Нуждата от регулация на отношенията в Етажната собственост и животът в модерните сгради и комплекси е стимулът, който ни кара да развиваме и запълваме нуждата от практика и знания в тази област!

Считаме че една от най – динамично равиващата се среда е тази в отношенията, които възникват в Етажната собственост.

Законодателството е морално остаряло, непригодно да задоволи непрестанно усложняващата се казуистика на все по – комплицираните случаи на взаимодействие в ЕС.

До преди десет години преобладаващият сграден фонд и жилищна среда се състоеше от панелни блокове и застаряващо комплексно строителство, наследство от периода 1945 г. – 1989 г.

В края на 2023 г. сме изправени пред бум на строителство, все по – сложни архитектурни проекти, жилищни комплекси от „затворен тип”, вилни селища, търговски комплекси, открито комплексно строителство, комбинирани сгради, огромни търговски комкплекси. Нуждата да бъдат адекватно управлявани поражда необходимостта от високия ни професионализъм, изграден в дългогодишната практика.

Ние създадохме решения, които помогнаха за изграждането на по – добра среда, по – добър начин на живот и взаимодействие между хората в съвременните условия на новото строителство. Доверете ни се, за да Ви помогнем!