За мен

Нуждата от регулация на отношенията в Етажната собственост и животът в модерните сгради и комплекси е стимулът, който ме кара да развивам и запълвам нуждата от практика и знания в тази област. Започнах през 2011 г. като първите стъпки бяха в сътрудничество с фирма за  поддръжка на общите части на сградите, или така известния „професионален домоуправител“. Днес години по – късно имам солидна практика и основа, които  съдействат и помагат за намиране на разрешение на постоянно възникващите проблеми в тази среда. Обогатих  опита си в сферата на събирането на задължения от некоректни платци – собственици.  Прокарах практическата линия за извеждане на  собственик от притежаваното от него жилище, заради неудобствата, които създаваха на останалите неговите зловредни действия. Постигнахме пълна регулация на комплекси, които изначално бяха без абсолютна никаква визия за  управлението си и стъпка по стъпка постигнахме синхром във взаимодействието между собственици, инвеститор и фирма за поддръжка на етажната собственост. Всички тези успехи имат за цел да създадат един по – добър, по – качествен начин на живот, по – добра среда. Защото домът е нашата крепост!

39 thoughts on “За мен”

 1. Здравейте ,попаднах на Вашата страница в търсене на правна помощ относно зачестилите нарушения на ЗУЕС особено в повдигната от Вас тема избор на Фирма за поддръжка ,често бъркано с абсолютно и безконтролно управление от страна на меркантилни управители на някои регистрирани подобни фирми.Скоро през 2016г закупихме малък апартамент в Банско ,като брокера и колегата Ви които ни помогна в придобиването му ни уверяваха ,че това е жилищна сграда според регистрацията в чертите на града и не е нито хотел нито спа център от хотелски тип.Така се оказа в реалност като по голяма част от самостоятелните апартаменти не са продадени и една малка част от общият им брои от обшо 200 ,разположени в две самостятелни сгради бл.1 и бл.2 на ул.Цар Симеон 84 са собственост на британски граждани и руснаци.Една година след влизане в владение се появи фирма претендираща че поддържа комплекса според наименованието им Ваканционен к/с САПФИР и поиска забележете 490 паунда такса поддръжка .При иск от наша страна да покаже догодвор ,както и разходна и приходна документция за сведение полуцихме мълчание.Не е ли това начин за получаване и укриване на доходи като изчислихме близо милион лв.само за бл.1 ! Ако Ви интересува да изпратя на меил пощата Би полученият от тази фирма меил с разяснения защо било необходимо тяхната поддръжка .но не и копие от основателен документ договор,макар и не оснсвателен който би трябвало да бъде деклариран пред нотариуса при подписването му.Поздрави!

  1. Да, изпратете ми документация. Честа практика е фирми, предлагащи тази услуга – поддръжка и управление на комплекси и ЕС да изискват суми за поддръжка от собствениците без същите да се оторизират с решение на ОСЕС или с индивидуални договори за поддръжка. Сумите, които се вземат от собствениците „на ръка“ или на сметка, която не е фирмена са пари, които няма как да бъдат осчетоводени и да има и прозрачност по отношение на приходно – разходната част. Когато такива фирми се легитимират изисквайте подробна документация – решение на ОСЕС за сключване на договор. Съвсем възможно е и инвеститорът да е сключил договор с дружеството за извършване на поддръжката и дори да го вписал по партидата на имота към момента на въвеждане на имота в експлоатация. Проверявайте подробно какви документи, договори и обстоятелства има вписани в партидата на имота към момента на сделката, изисквайте информация от продавача има ли сключени договори за поддръжка и управление.

 2. Здравейте,
  имаме създадено сдружение по ЗУЕС, в което обаче не влизат всички собственици. На събрание на сдружението взехме решение за събиране на допълнителни суми, необходими за завършване на сградата – тя е на етап акт 14. Имаме и решение за принудително събиране на сумите, в случай, че не се платят в определения срок. Срокът мина и част от собствениците не са платили.
  Въпросите са ми следните:
  1. Може ли да се говори за етажна собственост при положение, че сградата е на груб строеж и реално не се ползва.
  2. Нужно ли е тези решения да се вземат и от общото събрание на ет.собственост с участието и на нечленовете на сдружението-така ни посъветва адвокат или можем да поискаме изп.листове само на основание протокола от общото събрание на сдружението.
  3. Кой следва да поиска тези листове – председателя на сдружението или председателя на етажната собственост, само че нямаме такъв.В общината сме регистрирали само сдружението.
  Моля за Вашето мнение, за да продължим събирането на вноските, от които имаме нужда за завършването на сградата.
  С уважение

  1. Здравейте,

   1. След като сградата е на груб строеж, Вие сте на фаза на завършеност – Акт 14. На тази фаза всеки един от самостоятелните обекти в сградата е годен обект за продажба, от което следва, че може да бъде придобит от собственик, може да има собствен идентификатор, следователно, ex lege са налице предпоставките сградата да бъде в режим на ЕС съгласно ЗУЕС, да бъде сформирано ОС на ЕС, да бъде избран управител и съответно да бъдат взети легитимни решения;
   2. Сдружението на собствениците, в хипотеза, че в него не членуват всички членове на ЕС, може да вземе решения само които касаят неговите членове, но не и останалите членове на ЕС. Ако трябва да бъде взето решение, което да обвърже всички членове на ЕС, не само тези, които членуват в сдружението е необходимо да следвате процедурата на чл. 33 ЗУЕС 3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части на собствениците в сдружението.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.
   (5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

   3. Решението за събиране на сумите, взето само в кръга на сдружението, касае членовете му, но не и останалите собственици. За да имате годно основание чрез което да се снабдите по съдебен ред с изпълнителен титул, следва да минете гореописаната процедура. Представител на ЕС в тези дела ще бъде управителят на ЕС, или лице на което изрично е възложено да извършва това представителство.

  2. Здравейте,

   1. След като сградата е на груб строеж, Вие сте на фаза на завършеност – Акт 14. На тази фаза всеки един от самостоятелните обекти в сградата е годен обект за продажба, от което следва, че може да бъде придобит от собственик, може да има собствен идентификатор, следователно, ex lege са налице предпоставките сградата да бъде в режим на ЕС съгласно ЗУЕС, да бъде сформирано ОС на ЕС, да бъде избран управител и съответно да бъдат взети легитимни решения;
   2. Сдружението на собствениците, в хипотеза, че в него не членуват всички членове на ЕС, може да вземе решения само които касаят неговите членове, но не и останалите членове на ЕС. Ако трябва да бъде взето решение, което да обвърже всички членове на ЕС, не само тези, които членуват в сдружението е необходимо да следвате процедурата на чл. 33 ЗУЕС 3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части на собствениците в сдружението.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.
   (5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

   3. Решението за събиране на сумите, взето само в кръга на сдружението, касае членовете му, но не и останалите собственици. За да имате годно основание чрез което да се снабдите по съдебен ред с изпълнителен титул, следва да минете гореописаната процедура. Представител на ЕС в тези дела ще бъде управителят на ЕС, или лице на което изрично е възложено да извършва това представителство.

 3. Здравейте,
  Имаме спор на ЕС относно разпределянето на разходите за поддръжка на градината. В предварително предложението бе предвидено разходите да се разпределят по идеални части. Но постъпи предложение за промяна. При проведеното гласуване, за новото предложение гласуваха съседи с необходимото мнозинство и торади тази причина се прие промяната – разходите за поддръжка на градината да се разпределят по равно между апартаментите, не на база процент на притежаваните общи части. Също така се гласува в правилника за вътрешния ред да бъде отразена тази промяна.
  В тази връзка искам да ви попитам дали решението ни е законосъобразно или не?

  1. Не е законосъобразно, разходите за поддръжка и управление на общите части се разпределят по равно между собственици, ползватели и обитатели.

   1. Здравейте!
    Бих искалa да попитам за следното: наемаме външен професионален домоуправител. ОС е гласувало пакет услуги, включващ „почистване“на ОЧ. Всички собственици и ползватели плащат една и съща сума. Обаче 1/4 от апартаментите са необитаеми от години и би ли следвало собствениците им да заплaщат услуги, които не ползват?
    Благодаря предварително.

    1. Да, трябва да плащат освен ако писмено не са уведомили управителя на ЕС, че апартаментите са необитаеми. Това е изискване на закона и практика.

     1. Щом решението е взето от общо събрание със законовия процент на гласуване то влиза в сила и задължително за всички виж тълкувателно решение на ВКС от 2013 2017 година. Същото важи и за необитаемите апартаменти. Длъжни са да плащат независимо че са подали писмено уведомление до управителя. Общо събрание може да реши да заплащат 50% от разходите. Докато няма решение на общо събрание плащат си като поп.Oсвобождаване на плащане- такава песен няма. Новоизлюпени богаташи влагат парите си в в десетки апартаменти не им се плаща разходи за тях. Саботират Съдебната система чрез двустранно тълкуване на параграфи и точки. Добре че има Все още съдии мислещи позитивно./ виж двустранното тълкуване на един и същ закон 2013-2017-вкс.

     2. Ако преди да бъде взето решение на ЕС, което е стабилизирано, че ще плащат всички апартаменти независимо дали са обитаеми или не, ТОЗИ, който НЕ ОБИТАВА изпрати писмено уведомление до управителя не следва да плаща полагаемите му се разходи за поддръжка и управление. Още повече, че ако бъде взето такова решение, то подлежи на отмяна заради противоречие с чл. 51 ЗУЕС, в хипотезата в която е поискана отмяна в срок по чл. 40 ЗУЕС. Ако обаче е стабилизирано, то е валидно за всички. Имам достатъчно практика в това отношение и много осъдени души за неплатени вноски, включително и с решения на Арбитражни съдилища.

 4. Здравейте,
  имам голям проблем с достъпа до входа си. Живея в кооперация, построена 1999 г., но аз закупих имота си през 2013 г. В двора на кооперацията, точно пред входа двама живущи (майка и син, които са били собственици на парцела, но в последствие са продали, тъй като имам 1/6 от земята към сградата), паркират автомобилите си, така че възпрепятстват достъпа до входа на кооперацията и се позовават на решение на кооператорите, че имат право само те да паркират там. Майка ми е трудно подвижна и се придвижва с помощни средства и е невъзможно да излезе от жилището ни на улицата, тъй като паркиралите автомобили пречат на изхода. Поставена е пейка за живущите, която също е неизползваема, поради малкото място пред входа. Също е трудно да се придвижиш, ако си с багаж, детска количка или дори наднормено тегло. Подадох жалба в кметството, но от предвалителния разговор с деловодителката, която ми прие жалбата се оказа, че най-вероятно това не е в тяхната компетенция, тъй като мястото е дворът на кооперацията, а не улицата. Какъв е редът да обжалвам въпросното решение и към кого да се обърна за помощ, тъй като искам да си ползваме нормално и спокойно жилището.

  1. Заведете иск в съда на основание чл. 109 ЗС с който да поискате от съда тези лица да преустановят всички действия с които Ви пречат да ползвате нормално и необезпокоявано собствеността си. След като имате осъдителен иск от съда след това с органите на реда и съдебен изпълнител може да приведете в действие ограничението спрямо тези лица.

 5. Здравейте, включих се в нова кооперация и ми предстои да мина нотариус , но инвеститора ме изненадва с договор за подръжка, които задължително да подпиша пред нотариуса. Имам предварителен договор с инвеститора и нищо не пише в него за такси и договори. Той е и строител и собственик на няколко апартамента .сградата не се води затворен комплекс . Оказва се,че има собственици които са отказали и не са подписали. Аз съм решила да не подпиша този договор също,защото е в изключително императивен тон ,липсва демокрация на избора и създава впечатление,че аз като собственик нямам глас и права . В същото време съм съгласна да се плаща на фирма ,дори същата сума, но при условия в които съм участвала . Въпросът ми е Възможно ли е в една сграда със 80 апартамента да има едновременно две фирми които да я управляват. И възможно ли е да не ми бъде даден чип за асансьора, защото не съм подписала въпросният договор

  1. Няма пречка да се вземе решение и да се сключи договор между ОСЕС и фирми за поддръжка, пък дори и два договора. На първо място след като не се касае за комплекс от затворен тип управлението е с ОСЕС, а не с договор между инвеститора и Вас. Според мен вие, всички собственици трябва да сформирате управление и да вземете решения, касаещи ЕС, включително и фирми за поддръжка. Не могат да Ви откажат чип за ползване на асансъора, ако не подпишете договор, защото договорите сключени от инвеститора за поддръжка на асансъора и всички други сключени от инвеститора договори не касаят ЕС, не я обвързват и не могат да се противопоставят на решенията на ОСЕС.

 6. Здравейте!
  От няколко години имаме професионален домоуправител. От 01.09.2017г асансьорът във входа ни е спрян защото няма монтирано разговорно устройство, прегледът ни беше на 28.08/2017г. Домоуправителят ми обясни че поради отрицателната наличност в касата ремонта на асансьора не може да бъде извършен. Липсата на средства се дължи на задълженията основно на четирима собственици които не са си плащали таксите за текущи ремонти и поддръжка на общите части в продължение на повече от година. Сега домоуправителят ни предлага да си разделим липсващата сума която е необходима за ремонт на асансьора и да я платим отново за да ни пуснат асансьора. Има ли право професионалният домоуправител да ни спре асансьора и да преразпредели парите платени веднъж от нас за поставяне на разговорно устройство за да покрие таксата за почистване на входа, както и неговото собствено възнаграждение? Моля Ви за съвет как да действам от тук нататък.

  1. Здравейте,
   Професионалният домоуправител не е управител по смисъла на закона. Той само подпомага дейността на управителя на ЕС и извършва дейности по поддръжка на общите части, освен ако с договор за управление не му е възложено и да управлява ЕС. Решенията, включително всички управленски решения по отношение на общите части се вземат от ОСЕС и само изключително от него. След като имате 4 лица, които не са заплатили сумите за ренонта за асансъора, може да вземете решение да предприемете действия за събиране на сумите по съдебен ред и със съдебен изпълнител, като със същото решение може да дадете срок в който те да заплатят сумите доброволно. Междувременно може да заплатите тези суми, за да пуснете асансъора в експлоатация, като със заплащането на тези суми не отпада отговорността на задължените лица. Това е най – експедитивния начин да оправите нещата.

 7. Здравейте.
  Притежавам апартамент в сграда, в която един от другите собственици – дружество-инвеститор притежава обекти, за които е получило категоризация за апартаменти за гости.
  За сградата е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация за „Смесена многофункционална сграда с жилища, ателиета, офиси, обществено ползване и подземни гаражи” като продажби на обекти от нея има преди датата на документа.
  Съгласно удостоверението освен жилища, ателиета, офиси и паркоместа, има и магазини. Никъде не се споменава за хотел, стаи или апартаменти за гости.
  След проведено ОСЕС бяха избрани единствено членовете на УС и КС. Беше прието въпросното дружество да е единият от членовете на УС, а впоследствие е избрано и за председател.
  Случайно се разбра, че дружеството е задействало процедурата по категоризацията преди провеждането на общото събрание и уведомяването на Общината по реда на ЗУЕС.
  Г-н Атанасов, моля за Вашите отговори по следните ми въпроси:
  1. Може ли да се издава удостоверение за категоризация на апартамент, ако обектът е офис или ателие, както е според удостоверението за въвеждане в експлоатация?
  2. Може ли да се извършва търговска дейност – отдаване на апартаменти на гости без да се иска разрешение от ЕС, въпреки че такава съществува?
  3. Какъв е срокът, в който председателят на ЕС – дружеството, да насрочи общо събрание за приемане на правилника и бюджета на ЕС и какви суми за общите разходи следва да заплаща дружеството като собственик на категоризираните обекти?
  Предварително благодаря.

  1. В случай, че собственикът е взел решение да отдаде под наем собствения си апартамент на трети лица и той ще се използва по предназначение (като жилище), няма нужда да получава разрешение от съседите или общото събрание на етажната собственост.
   Ако обаче жилището ще се използва за друга дейност от наемателите – офис, ателие и др., е необходимо да се направи промяна на предназначението на жилището за съответните цели и нужди.
   По смисъла на закона промяната на предназначение представлява строеж и се нуждае от съответното разрешение, издадено по надлежен ред от главния архитект на общината или района. Това включва изготвянето на инвестиционен проект, съдържащ всички части, според категорията на сградата (архитектура, конструкции, ВиК, ПБЗ и т.н).
   За да се случи това, в жилищна сграда в режим на етажна собственост има още няколко изисквания, разкрива експертът. Според конкретната ситуация може да е необходимо нотариално заверено съгласие от всички собственици, непосредствени съседи на обекта или същото, но с решение на цялата етажна собственост.
   Това са изискванията според ЗУТ. Промяната на предназначение води със себе си някой „ефекти“ – промяна на данъчната оценка, размера на данъка и други.
   Необходимо е съгласие на съседите, ако апартаментът ще се отдава на хотелски начала. Тогава съгласно Закона за етажна собственост е необходимо съгласието на съответния брой съседи или кворум при проведено по регламент събрание на етажната собственост както и подаване на заявление за категоризация като туристически обект и т.н.
   Наемодателят не е длъжен да иска съгласието на съседите си, но наемателите са длъжни да спазват Правилника за вътрешния ред в етажната собственост. Затова специалистът съветва в договора за наем да се включи точка с това задължение.
   Срокът, в който председателят на ЕС – дружеството, да насрочи общо събрание за приемане на правилника и бюджета на ЕС е едногодишен от момента на въвеждане на сградата в експоатация. А ако някой от собствениците развива търговска дейност може да му бъдат определени такси в размер от 3 до 5 пъти на приетата такса за другите собственици на самостоятелни обекти.

 8. Здравейте ,
  Живеем в нова кооперация с контролиран достъп до входа с електронни чипове. От скоро Домоуправителя и част от съседите искат изграждане на видео-наблюдение с монтирани камери в общата площадка пред асансьора, като след това записите остават на магнитен носител за неясно време и неясно кой може да ги използва. Част от апартаментите сме за поставяне на подобни камери но за контрол на достъпа до входа като домофона система без запис на магнитни носители и не вътре в самите общи части. Като смятаме това за събиране на лични данни и профилиране на поведение които могат да послужат на злонамерени лица да знаят кой кога обитава личната си собственост. Какви стъпки може да се предприемат за да не бъдем записвани а камерите да служат като средство за разрешаване на достъп до входа.
  Благодаря предварително.

 9. Здравейте!Ние сме къща с двор и сме трима собственици.От есента собственичката на втория етаж чрез букинг отдава жилището си като стаи за гости.Започнаха да идват всякакви непознати хора.Това ни създава големи неудобства,не можем да си оставим децата сами на двора,не можем да си заключим външните врати,вдига се шум а за хигиената и почистването на двора се грижим само другите две семейства.Собственичката на втория етаж живее в чужбина и няма адресна регистрация.Общината ни отказа да ни регистрира по закона за етажната собственост защото сме трима собственици.Не можем дори за ден да си оставим домовете без надзор.Не желаем да живеем в хотел.Как можем да се защитим.Има ли закон за такива като нас.

  1. Уведомете общината за да бъде извършена проверка дали собственичката е извършила всички процедури за предоставяне на имота на хотелски начала – смяна на статута на жилището, за което се изисква Вашето съгласие, дали същото е лицензирано и категоризирано и т.н. Ако няма необходимите категоризации и разрешение за смяна на статута и разрешение за развиване на такава дейност, вземете решение – собствениците на имоти – с което да ограничите достъпа на външни лица до имотите – например чрез контролиран достъп – чипове, за което уведомете съсобственичката си.

 10. Нямам запитване. Просто вчера се запознах със ЗУЕС и ми хрумна една гатанката.

  В сграда в режим на Етажна Собственост има 101 етажа, по 3 апартамента на етаж. Всеки апартамент има по един собственик. Всички собственици се събрали и променили правилника на вътрешния ред. Съставили документ по ЗУЕС, който обаче няма законова сила. Какъв документ са съставили?

 11. Здравейте, в нашата кооперация се намира офис на фирма и според чл.51, ал.5 тя трябва да заплаща таксата за поддръжка на общите части в размер 3-5 пъти. Фирмата отказва с мотив, че външни лица не посещават офиса на фирмата, което няма как да бъде доказано, нито обратното. Как да процедираме в такъв случай?
  Предварителни благодарности.

  1. Здравейте,

   Ако офисът на фирмата се намира на втори и по – горен етаж, ЕС МОЖЕ с решение на Общото събрание да увеличи таксата на този офис от 3 до 5 пъти. Няма значение дали собственикът или наемателят твърдят, че не се посещава от други лица.

 12. Здравейте! Моето запитване е как се тълкува чл.51(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.
  Живеем в блок с руски граждани които са закупили по 2–3 апартамента и ги отдават на туристи–Задължително ли е заплащането разходите от тях за управление и поддържане на общите части в размер минимум трикратния размер??? и до петкратния след решение от Общото събрание???

 13. Собственичка съм на помещение със самостоятелен вход в осеметажна жилищна сграда узаконено в НАГ със статут „ателие за химическо чистене“. Някои от съседите са против тази дейност. Съществува ли начин да ме принудят да прекратя дейността химическо чистене в помещението при положение, че вредностите /миризма, шум и пр./ са в допустимите норми? Благодаря предварително.

  1. Съседите ме могат да Ви принудят. Първо, за дейността Ви след промяна на статута на помещението и съобразяване с всички изисквания са отговорни административните органи, а не ЕС. Само те могат да Ви забранят извършване на тази дейност. Имате самостоятелен вход, дължите на ЕС разноски само за ремонт на сградата, но не и за поддръжка и управление на общите части. Ако решат да прекратят дейността Ви, това не следва да стане с решение на ОСЕС, а с жалба до съответните адмонистративни органи.

 14. Здравейте,
  Имам спор със застрахователя ми, относно размера на обезщетение за настъпила вреда. Поради това, че се касае за ремонт на общи части от входа, в който живея, застрахователната компания ми изплати сума равняваща се на процентното съотношение идеални части, които притежавам от блока, в който се намира моят вход /входовете са общо пет/. При условие, че входът ми е в режим на етажна собственост и настъпилата вреда касае само живущите в него, то аз изявих претенции към застрахователя да ми изплати полагащото ми се според мен в пъти по голямо обезщетение. От своя страна застрахователната компания твърди, че ще изплати единствено процентното съотношение идеални части, които притежавам съгласно документ за собственост.
  Въпросът ми е има ли начин, по който да документирам притежаваните от мен идеални части във входа където живея или трябва да реша спора със застрахователя по съдебен ред.

  1. Здравейте,

   Дори и да са пет входа, предполагам, че всеки вход е с отделен самостоятелен достъп до него, застрахователите се ръководят от официалната информация за притежаваните от Вас идеални части от общите части на сградата съгласно документа Ви за собственост и таблицата на оценителя за ценообразуването на имотите към момента на въвеждането им в експлоатация. Сградата е едно цяло съгласно проекта на инвеститора Ви и от там идва този елемент на разминаване. Ако входът Ви е отделна ЕС, следва да се отделите административно като такава, да извършите преоценка на идеалните части само за входа ви, да приемете новото разпределение на ОС на ЕС на входа Ви и тогава може да претендирате по – високо обезщетение.

 15. Здравейте, притежавам имот, който в нот. акт е записан като ателие. Ателието е на 1ви жилищен етаж на, който имам само един комшия. Сега го обявих по наем и има две прихоложки които искат да го наемат за кабинет, трябва ли в този случай да уведомявам ЕС и комшичта. Възможно ли е ЕС да ми забрави да го дам за кабинет, поради факта, че непознати ще влизат в сградата? Благдаря предварително

  1. Здравейте,
   ЕС не може да Ви ограничи да ползвате имота за офис, ако сте спазили указанията на закона – чл. 185 ЗУТ мисля, който е категоричен, че ако е на първи или приземен етаж Ви е необходимо съгласието на непосредствените съседи, а ако е на по – горни етажи – на всички. Следва само да проверите в общината дали не е необходимо промяна на статута – от ателие в офис. ЕС може да се намеси само ако дейността на наемателите нарушава драстично и системно вътрешния ред на ЕС и Правилника.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *