Услуги

 

–  Консултация относно въпроси и теми, свързани с  Етажната собственост и комплексите от затворен тип;


 

– Изграждане на план и стратегия за  управление на Комплексите от „затворен тип“, бизнес  сгради, бизнес паркове и комплекси, както и пълно документално и юридическо обслужване;


 

– Консултиране и юридическо обслужване на  компании, заети в сферата на „фасилити мениджмънт“;


 

– Консултация и ефективни действия за събиране на дългове на собственици в Етажната собственост;

24 thoughts on “Услуги”

 1. Здравейте!
  Домоуправител съм на регистрирана в общината ЕС.
  В нашата кооперация, както може би и в много други имаме проблеми със заплащането във входа.
  По-точно със заплащането за ремонти.
  Вече пет години не можем да направим ремонт на покрива. Има 3 собственици на апартаменти от 17, на които не идват на събранията
  и заявяват , че няма да идват и занапред на събранията, както и да заплащат някакви суми за ремонти.
  Какво мога да направя / разбира се законно/.
  Когато едни плащат други не постепенно и тези които плащат решават в даден момент , че са балъци и всичко се срива.
  Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание.
  с уважение : Д. Миланов

  1. Взимате решение за извършване на ремонтни дейности, одобрявате бюджетна сума и разпределяте дължимите вноски между собствениците и давате краен срок за плащане на тези суми. Евентуално, ако в срок няма събрана сума от тези собственици, образувате си съдебни производства с които се цели снабдяване с изпълнителен лист срещу тях. След като се снабдите с лист, образувате изпълнително дело. Само такава дисциплина може да вразуми длъжниците.

 2. Здравейте ,
  Търсейки информация попаднах на страницата Ви .
  От София съм дано не е проблем. Вече шеста година имаме проблем с един съсед- не е плащал вноските за поддържане на общите части и направените ремонти на входа. Общата дължима сума е около 1700.00 лв. Не идва на събрания, не отговаря на позвъняване на вратата, Нямаме никакъв контакт с него. Разбрахме, че ще продава апартамента. Моля за съвет. Имаме ли шанс за събиране на тази сума и какво може да предприемем?
  Благодаря

  1. Здравейте, обадете ми се на телефон 0876100073 и ще Ви дам отговор на въпроса, както и мога да Ви съдействам за събиране на сумата.

  2. Здравейте, не е проблем, че сте от София. Обадете ми се на телефон 0876100073 или пишете на e – mail : atanasov.lawyer@gmail.com и ще Ви укажа какви стъпки следва да се предприемат.

 3. Здравейте. Живея в панелен блок. На всеки етаж има по четири апартамента,два по два разположени г-образно. В тази част от коридора,която не е пред асансьора,някои собственици или са си изнесли входните врати напред,или двата апартамента са преградили с обща врата коридора. Трябва ли да плащат някаква такса за ползване на общи части?

  1. Това не променя факта, че общите части принадлежат на всички собственици в ЕС. За да преградят обаче общи части и да ги ползват самостоятелно, трябва да има решение на ОС на ЕС и нотариално заверено съгласие на всички собственици в ЕС. В противен случай може да водите дело с което да поискате да преустановят тези техни действия. Ако все пак сте съгласни като собственици с това положение може да вземете решение да заплащат обезщетение за ползване на тези части.

 4. Здравейте, собственик съм на апартамент на 8-ми последен етаж и направих частичен ремонт на покрива за моя сметка, тъй като имаше ужасен теч в хола и коридора. Домоуправителя беше уведомен и съгласен да се направи частичен ремонт. Сега искам да ми се върнат парите(650лв) или поне по-голямата част. Но имам само договор за изработката на хидроизолацията, в който пише колко струва ремонта(нямам фактура или платежен документ). На събрание гласуваха,че не желаят да се възстанови сумата, но присъстваха по-малко от половината собственици. Какво мога да направя?

  1. Здравейте, ако Ви е възможно, снабдете се с разписка от фирмата, извършила ремонта за заплатената сума. Образувайте дело в Районен съд с което искайте от собствениците, след като докажете необходимостта от извършване на ремонта, всички извършени ремонтни дейности, като действия, труд, материали и цена, да Ви заплатят полагаемата им се част от тази сума съобразно процента на притежаваните идеални части. Ако имате нужда от съдействие или допълнителни въпроси, пишете ми на e – mail в контактната форма на сайта.

 5. Здравейте, г-н Атанасов,

  Живея в комплекс от две сгради с няколко отделни входа, обединени де факто в обща ЕС. Досега не са спазвали почти никакви правила, що се отнася до организиране на общи събрания, протоколирането им, отчетност за разходи и т.н., тоест има домоуправител, които върши работа (събира такси и заплаща разходи и ремонти), но според собствените си критерии.

  Искам да организирам отделяне на нашия вход в самостоятелна етажна собственост на основание чл.8, ал.2 ЗУЕС, но ми е неясно, как юридически валидно да се „откачим“ от старото правоотношение с другите входове в ЕС. Все пак има проведени няколко общи събрания, на които са установени такси и т.н., независимо, че тези събрания не са проведени съобразно реда на закона.

  Благодаря ви!

  1. Здравейте,
   Достатъчно е Вашият вход като ЕС да организира ОСЕС в което да бъдат взети няколко решения. На първо място да се обособи отделна ЕС с отделен административен адрес на входа. За тази цел, ако идеалните части от общите части на самостоятелните обекти на входа Ви не е равен на 100 процента, то трябва да наемете предварително експерт оценител, който да приравни на 100 процента идеалните части съгласно ЗУЕС само за входа Ви. На същото ОС трябва задължително да гласувате и новото разпределение. След това избирате управител, контролъор, размер на таксите за поддръжка, Фонд „Ремонт и обновяване“. С протокола новият управител обявява промяната и обособяването на ЕС в общината. Това, че до този момент има други решения вече няма да Ви касае, но ще уведомите за тази цел Управителя на комплекса, че вече съществувате като самостоятелна ЕС.

 6. Здравейте!
  Прочетох всичките Ви статии за етажна собственост. Поздравление, дали сте отговор на много въпроси.
  Имам един въпрос, ако е възможно да ми отговорите.
  Една сграда със шест отделни секции в две тела е въведена в експлоатация миналата година и е обособена като „жилищна сграда от затворен тип“
  Продадени са няколко апартамента, като 90% са свободни. На собствениците не им е предоставен договор за управление на общи части с инвеститора,единствено е упоменато в предварителен договор за покупка-продажба сумата за разходи за поддръжка и, че ще има договор за управление и сега има нужда от подписване на такъв. Та въпросът ми е?
  Трябва ли да се прави ОС на всички секции и тела и да се избира Управител и контрольор за да се приеме Правилни и ред за ползване на общите части и запознаване с договора за управление ? И последствие нужно ли е всички управители на ЕС от всички входове да направят едно ОС и да вземат решение за сключване на договор с инвеститора. Видно от процентите ( 90%) е, че инвиститора винаги ще има кворум. Мисълта ми е , нужно ли е ОС на собствениците или направо се пристъпва към договор за управление

  Благодаря!

  1. Здравейте,
   Съгласно чл. 2 от ЗУЕС управлението на комплекс от „затворен тип“ се провежда чрез договори за управление, сключени между инвеститора и собственика, договорите са с нотариална заверка на подписите и се вписват по партидата на имота. Това е най – чистия вариант. Договорите би следвало да се изготвят към момента на подписване на нотариалния акт за покупко – продажба. Вариантите са два : да поканите инвеститора да сключи договор за управление. Ако не пожелае да водите дело по чл. 19 от ЗЗД за обявяване на окончателен договор за управление, ако сметнем, че с предварителния договор сте се уговорили, че ще сключите такъв и сте уговорили и цена на поддръжката. Вторият вариант е да направите съвместно общо събрание на всички ЕС и да приемете и сключите единен договор за управление. Няма пречка да направите и всяка една ЕС след събранието да сключи договор с фирма за поддръжка, дори е препоръчително. За целта трябва да сте сигурни, че всяка една ЕС може да бъде обособена като такава : трябва да имате минимум 4 различни собственика на 4 различни имота в сградата. Да, ако процентът от идеалните части на инвеститора не може да се преодолее на този етап, остава все пак отворен пътя да водите дело пред съда по чл. 19 ЗЗД и по този начин да задължите инвеститора с договор за управление. Практически обаче докато в комплексът не се продадат по – голямата част от имотите, винаги е възможно едно „монополно“ положение.

 7. Здравейте, в апартамента над мен има проблем – тече, но не може да се осигури достъп до имота, защото собственика има психически проблем и няма връзка с него. Какъв е законния ред, за да може да се влезе в имота?

  1. По аргумент от чл 194 ЗУТ : Чл. 194. (1) Собствениците и обитателите на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията, въз основа на заповед на кмета на общината, а в определените от закона случаи – със заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол.
   (2) Собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти (укрепване на свлачища, защита на речни и морски брегове и други отводнителни и укрепителни работи). Изпълнението на дейностите и проектите се извършва така, че да не засяга обектите на основното застрояване. Достъпът се осигурява със заповед на органите по ал. 1, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

   (3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 достъпът до съответните недвижими имоти се осигурява принудително по административен ред, а при необходимост – и със съдействието на полицията.
   (4) След завършване на работите по ал. 1 и 2 лицето, на което е осигурен достъп, е длъжно веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимия имот във връзка с изпълнението на работите. Ако повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащият се обезщетява за причинените вреди.
   (5) Определянето на размера на обезщетението се извършва по реда на чл. 210 и се изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

   би следвало да се поиска от кмета на общината да бъде издадена заповед за достъп до имота, преди това Ви съветвам, за да си обосновете искането да повикате техническо лице, което да напише аргументирано становище, че е възможно повредата да е причинена от някаква повреда в апартамента над вас.

 8. здравейте г-н Атанасов.
  Моят въпрос към Вас е следният: От ЗУЕС ми става ясно, че всеки един собственик, ползвател и т.н. част от етажната собственост е длъжен да заплаща дела си за Фонд ремонт, съгласно ид. части, независимо ползва или не имота. Не ми става напълно ясно, дължи ли се и таксата на външна фирма Домоуправител, ако имота не се ползва изобщо.
  Благодаря.
  Поздрави,

  1. Здравейте, ако не сте уведомили изрично управителя на ЕС за необитаемостта на жилището, дължите всички разходи и такси, свързани с управлението и поддръжката на сградата.

 9. здравейте г-н Атанасов,
  искам да попитам дали след като не се използва даден апартамент, освен задължението за фонд ремонт се дължи и такса за външната фирма домоуправител?
  Благодаря.

  1. Здравейте, ако не сте уведомили управителя за необитаемостта на жилището, дължите всички разходи и такси, свързани с управлението и поддръжката на сградата.

 10. Здравейте! Живея в затворен комплекс който се състои от седем блока с по един вход. Не сме регистриране по закона на ЗУЕС. Имахме фирма за подръжка, която в последствие не се спогоди с инвиститора и той прекрати договора с тях. Ние живущите искахме да си изберем нова фирма. Когато това стана и предложихме тази фирма на инвеститора те я отхвърлиха без да дадат обясние за това. Три месеца бяхме без подръжка, охрана, чистачки. След което инвиститора реши да направи своя фирма за подръжка и да управлява. Спуснаха индивидуални договори които бяха в наш ущърб , увеличиха драстично таксите. Някой ги подписаха , други не. Едни плащаха, други не. И така пет месеца. След което инвиститора започна със заплахи за съд ако хората не подпишат договорите. Някой се уплашиха и подписаха. Сега искат със събрание да подпишем правилник за вътрешния ред, в който една от точките е хората да им дадат подписите си с Тяхна помощ да осъдят тези които не са подписали договорите. Въпроса е следния:
  Може ли фирмата за подръжка на инвеститора да управлява комплекса , да съди хората , да се опитва да прокарва правилници, без тази фирма да е одобрена от живущите на ОС ? Трябва ли да сме регистрирани по ЗУЕС въпреки , че сме затворен комплекс?

  1. Затвореният комплекс възниква по силата на закона, когато са налице всички необходими предпоставки съгласно дефиницията дадена в ЗУЕС : „Жилищен комплекс от затворен тип“ е комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица. Управлението на комплекс от затворен тип се осъществява чрез договори за управление, сключени между инвеститора и собствениците, които следва да бъдат с нотариална заверка и задължително вписани по партидата на имотите в имотния регистър. Ако не са спазени тези условия, сключените договори са нищожни поради липса на форма, но за прогласяване на нищожността им трябва да се води дело. Ако обаче договорите са подписани при спазването на тези условия са валидни и пораждат действие, и са задължителни за изпълнение с приоритет пред решенията на ОСЕС. Няма разписано обаче в закона задължение с което да сте длъжни да подпишете тези договори. Което означава, че няма пречка ЕС да сключи договори за управление и поддръжка на комплекса. Това което в този случай Ви препоръчвам е да направите съвместно общо събрание на всички ЕС, да се консолидирате с коя фирма искате да сключите договор, и всяка ЕС след това да сключи договор с тази фирма. За съжаление, сключените договори, ако са в изискуемата от закона : чл. 2 ЗУЕС форма трябва да бъдат изпълнени. Тяхното прекратяване става по реда уреден в самите договори, а развалянето им съгласно Закона за задълженията и договорите.

 11. Привет
  Проблем със фасадата на 8 етажен блок . Живеем на последен етаж като от ламарините на покрива пропускат вода и се стича по фасадата . Водата е разрушила фасадата (видимо от външната страна)точно пред моя апартамент като вътре започна направо да се мокри при валеж или влажно време. Въпросът е кой трябва да плати ремонта на фасадата като по закон разбирам че е етажна собственост ? Мерси предварително

  1. Етажната собственост е тази, която следва да плати ремонта. Управителят трябва да свика ОСЕС, да се вземе решение за извършване на ремонта, да се определи бюджет за ремонтните дейности, вноски на собствениците, ако няма достатъчно пари в касата на ЕС, и съответно срок за събиране на сумите, избор на изпълнител, ако ремонта ще се извърши от външно лице – фирма или физическо лице. Ако управителят не се ангажира с провеждане на събрание или ОСЕС не вземе решение за извършване на ремонта, Вие може да го стартирате и извършите с лични средства, а след това да осъдите етажните собственици да Ви възстановят заплатените от Вас суми дялово съгласно притежавания от тях процент от идеалните части от общите части по реда на чл. 48 ал. 7 ЗУЕС. Има възможност и съгласно ЗУТ да уведомите кмета на община или район, той ще определи техническа комисия, която да извърши обследване въз основа на което кметът ще издаде задължително предписание към управителя за извършване на ремонтни дейности. Ако управителят не спази указанията, кметът може да разпореди извършване на ремонт, след което да се снабди с изпълнителен лист срещу ЕС за изразходваните средства.

 12. Здравейте! Чл. 51 от ЗУЕС гласи: Разходите за управление и поддържане на общите части на ЕС се разпределят поравно според бр. на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. В сграда с асансьор това отнася ли се и за живущите на първи и втори етаж, които рядко го ползват. Според тях това е несправедливо и те трябва да заплащат по- малка такса. Моля разяснете. Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *