Статут на паркоместата – регулация, претенции. Възможна ли е тяхната продажбата?

Read more