Иск за възстановяване на суми, платени от собственик за необходим ремонт на основание чл. 46 ал. 7 ЗУЕС

Read more

Разходите за СМР за довършителни работи на сградата са т.н. „полезни разходи“ извън разходите за ремонт

Read more

Порокът в свикването на ОС на ЕС е достатъчно съществен, за да доведе до порок и на решенията на ОС на ЕС

Read more

Примерен план за изграждане на управление на комплекс, който е построен върху няколко ПИ, като собствеността на терена е на трети лица

Read more