Неправомерно ли е, ако собственик загради и обсеби общи части на сградата за лични нужди и при какви условия

 

 

 

Read more

Дисциплиниране на длъжниците – етажни собственици

Read more

Може ли да бъде прекратен договор за наем на рекламно пано, ако входът, на чийто стена е поставено паното, се отдели от останалите входове на първоначалната етажна собственост?

Read more

Статут на паркоместата – регулация, претенции. Възможна ли е тяхната продажбата?

Read more