Неправомерно ли е, ако собственик загради и обсеби общи части на сградата за лични нужди и при какви условия

 

 

 

Read more

Забрана да се отглеждат животни в имотите, когато се пречи на останалите собственици

Read more

Иск за възстановяване на щети, причинени от един собственик на недвижим имот на друг собственик

Read more