Бърз съд за съседи, неплащали такси за входа

Read more

Иск за възстановяване на суми, платени от собственик за необходим ремонт на основание чл. 46 ал. 7 ЗУЕС

Read more

Разходите за СМР за довършителни работи на сградата са т.н. „полезни разходи“ извън разходите за ремонт

Read more