Може ли да бъде прекратен договор за наем на рекламно пано, ако входът, на чийто стена е поставено паното, се отдели от останалите входове на първоначалната етажна собственост?

Read more