Възможно ли е договор за наем с телекомуникационно дружество за поставяне на антена да обвързва всички входове?

Read more