Примерен план за изграждане на управление на комплекс, който е построен върху няколко ПИ, като собствеността на терена е на трети лица

Read more