Управление на жилищни комплекси от „затворен тип“ – законно ли е ОС на всички собственици в комплекса?

Пиша това кратко  изложение във връзка с една доста често допускана грешка по отношение на управлението на жилищните комплекси от „затворен тип”. В най –честия случай управлението се извършва чрез ОС на ЕС на което участват абсолютно всички собственици на самостоятелни обекти в комплекса. Дори ЕС се регистрира като точно такава – като сбор от всички собственици. Тази схема е абсолютно неправилна. Така организирано ОС на ЕС е абсолютно незаконно. Съответно и решенията на ОС на ЕС, които са взети, са също незаконни и подлежат на отмяна по реда на чл. 40 ЗУЕС. Ако Ви манипулират, че това е правилния начин на управление, по – добре прочетете изложението по – долу.

Read more

Примерен план за изграждане на управление на комплекс, който е построен върху няколко ПИ, като собствеността на терена е на трети лица

Read more