Комплексите от „затворен тип“ – какво представляват, как се урежда управлението на общите части, за какво се плаща и как се урежда плащането. Много въпроси и много отговори!

Read more

Управление на жилищен комплекс от „затворен тип“ в случай на липса на нотариално заверени договори за управление – ОС на всички собственици в комплекса е незаконно и решенията му са нищожни

При формиране на органите за управление на  комплекс от „затворен“ тип следва да се изходи от ясната дефиниция на закона, че комплекс от затворен тип включва сгради в режим на етажна собственост. Това предполага, че при липса на  управление чрез договори за управление между инвеститора и собствениците всяка сграда може да се управлява самостоятелно като ЕС, а общите части на всички ЕС се управляват чрез решения на всички ЕС – съвместно общо събрание. Недопустимо е управлението да се извършва от ОС на всички собственици в комплекса  – този орган е незаконен и такъв орган може да произведе нищожни решения – извън законосъобразността на решенията, която се установява по реда на чл. 40 ЗУЕС. 

Read more