Отделяне на етаж в търговски център по отношение на управление и дължима поддръжка на общите части

При техническа възможност за обособяване на етаж от търговски център или жилищна сграда, същият /етаж/ може да се обособи като отделна част в сградата по отношение на поддръжката и администрацията. ЕС на сградата може да вземе решение този етаж да се поддържа самостоятелно във връзка с останалите и то само за общите части на съответния етаж, а не и за останалите части на сградата. За целта е необходимо да бъде осигурен достъп до етажа по начин, който не пречи да бъдат използвани и другите /автономен достъп – стълбище, ескалатори, отделен вход/. В този смисъл технически и архитектурно етажът следва да бъде самостоятелно обособен спрямо другите. Поддръжката на общите части на етажа трябва също да бъде отделена от останалата – индивидуални отчетни уреди за електроенергия, топлоенергия, ВиК и др., самостоятелни договори за охрана, видеонаблюдение, противопожарна безопасност, почистване. Няма пречка да бъде определено дружество или лице, което да бъде ангажирано само с поддръжката на конкретния етаж, с което да се сключват и съответните договори и което да бъде титуляр на партидите.


Read more

Комплексите от „затворен тип“ – какво представляват, как се урежда управлението на общите части, за какво се плаща и как се урежда плащането. Много въпроси и много отговори!

Read more